Highstreet-Fashion Haastrecht

Ga naar de inhoud
 
Privacy Verklaring  en Cookiebeleid Website Highstreet-Fashion
 
 
Deze verklaring legt uit in hoeverre Website Highstreet-Fashion gegevens van bezoekers van www.highstreet-fashion.nl verzamelt, gebruikt en beschermt.
 
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
 
Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan Website Highstreet-Fashion verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Website Highstreet-Fashion, zoals omschreven in deze Privacy Verklaring.

 
Omgang Persoonsgegevens.
 
Website Highstreet-Fashion gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wetten en regelgeving. Tevens neemt Website Highstreet-Fashion passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens. Deze site bevat links naar andere websites. Website Highstreet-Fashion heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid. Verzamelde gegevens bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres gevraagd. Wij vragen geen andere gegevens.
 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van jouw systeem(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Website Highstreet-Fashion heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Website Highstreet-Fashion ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Website Highstreet-Fashion over jou verzamelt via de website www.highstreet-fashion.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Website Highstreet-Fashion. Website Highstreet-Fashion maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Website Highstreet-Fashion is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van Website Highstreet-Fashion.
 
 
Automatisch verzamelde gegevens
 
Om te kunnen internetten, heeft je pc een Internet Protocoladres of IP-adres, een soort telefoonnummer. Wij registreren het gebruikte IP-adres bij je website bezoek. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan aanmaken op jouw computer, met gegevens over jouw bezoek. Bij een volgend bezoek kan de website het bestandje lezen, als het nog bestaat. Website Highstreet-Fashion heeft een Cookie Verklaring opgesteld met informatie en voorwaarden. Deze is te vinden bij onze contact gegevens op www.highstreet-fashion.nl. Gegevens wijzigen. De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op de volgende manier:
 
Je kan, indien je een relatie met Website Highstreet-Fashion hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van Website Highstreet-Fashion van die lijst geen informatie meer ontvangen. Wij benadrukken dat e-mailadressen die worden ingevuld voor het ontvangen van één van onze nieuwsbrieven, een bewaartermijn hebben van twee jaar. Bij het herhaaldelijk ontvangen van de nieuwsbrief, zonder afmelding, behoudt Website Highstreet-fashion zich het recht om het e-mailadres te beschouwen als actieve abonnee. Bij een uitschrijving wordt het e-mailadres direct uit alle lijsten verwijderd. Beveiliging Website Highstreet-Fashion doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit gebeurt onder meer voor diverse marketingacties en campagnes.
 
Voor vragen of opmerking over de Privacy Verklaring van Website Highstreet-Fashion kan je contact opnemen via de mail: info@highstreet-fashion.nl
 
Deze Privacy Verklaring is het laatste gewijzigd op: 22 februari 2019
 
Terug naar de inhoud